Hướng dẫn sử dụng xe

 

HỆ THỐNG DÂY ĐAI AN TOÀN
Xem video chi tiết

 

HỆ THỐNG TRC
Xem video chi tiết

 

HỆ THỐNG TÚI KHÍ
Xem video chi tiết
 

 

HỆ THỐNG MÃ KHÓA ĐỘNG CƠ
Xem video chi tiết
 

 

HỆ THỐNG THẮNG ABS
Xem video chi tiết
 

 

HỘP SỐ
Xem video chi tiết
 

 

 

TOYOTA CAMRY

 

TOYOTA ALTIS

 

TOYOTA VIOS

 

TOYOTA FORTUNER

 

TOYOTA INNOVA

 

TOYOTA YARIS

 

TOYOTA LANDCRUISER PRADO

 

TOYOTA LANDCRUISER VX

 

TOYOTA HILUX

 

TOYOTA HIACE

 

TOYOTA 86